Historie místa

Hotel a krčma U Císařské cesty

Historie místa

Hotel a krčma U Císařské cesty

Císařská cesta mezi Vídní a Prahou byla budována v 17. století. Tato obchodní stezka tehdy znamenala jedinou možnost relativně bezpečného cestování v kraji plném dravé zvěře a loupeživých band.

Poutníky a kupce, putující od jednoho opevněného sídla k druhému, bylo však potřeba ubytovat a nasytit. Za tímto účelem byly postupem času budovány krčmy. Některé, tak jako ta naše, prosluly nejen svou pohostinností, ale i kvalitním servisem a dobrou zábavou, že se v nich zastavovaly k odpočinku i jejich císařské milosti.

My chceme navázat na tuto tradici, a proto jsme vytvořili místo, kde se mohou při skvělém jídle, pití a dobré zábavě potkávat místní lidé i pocestní ze všech koutů světa.

cisarska silnice